A’mona -
ble startet opp på forsommeren 2006 etter påtrykk av venner/bekjente som hadde behov for hjelp av en gartner i hagene sine. Jeg drifter firmaet alene, noe betyr at jeg ikke kan påta meg omfattende, maskinkrevende oppdrag.
I hektiske perioder har jeg god hjelp av mann og sønn til å ta i et tak.

Om meg -
Jeg har flere utdannelser, hvor agronom, agrotekniker og cand.mag. i plantefysiologi og genetikk er de jeg drar nytte av i det daglige arbeidet.
Under oppveksten ble jeg tidlig kjent med gårdsdrift og grønnsaksdyrkning og fikk interessen for hagestell. En dag uten jord under neglene var ingen god dag, kan man si.

Mottoet for A’Mona er å gjøre hagen din glad!

Eierne til noen av de hagene jeg har gjort glade er:

Nils Munkhaugen
tlf: 970 60 000
Siv Røv
tlf :951 60 001
Guri Eggan
tlf 482 76 484

Bare ta kontakt meg dem om du trenger referanser før du kontakter meg.

Opparbeidelse  av  små nyanlegg
Vedlikehold av hageanlegg
Plenlegging
Beskjæring av trær og hekker
Planlegging, kostnadsoverslag og innkjøp
Råd og veiledning
Sprøyting mot ugras, skadedyr og sopp
Gratis førstegangs befaring